OXIYUNSEY

YUNSEY 

OXY TRỢ NHUỘM

Oxy trợ nhuộm 20 Vol. (6%), 30 Vol. (9%), 40 Vol. (12%).

Thích hợp để phát triển màu nhuộm của Yunsey Professional đến mức tối đa.

 

Dung tích  1000 ml.